Bestuur

Cor Witbraad

Voorzitter

Willem Bos

Penningmeester

Frank Jochemsen

Archivaris & Ambassadeur

Mark v/d Oever

Auteursrecht specialist