Doelstelling

De stichting heeft ten doel het oeuvre van Ruud Bos - dat geldt als Cultureel Erfgoed - beschikbaar te stellen aan en te houden voor het nationale en het internationale culturele veld, maar daartoe niet beperkt. Het zal de werken van Ruud Bos voor dit doel (laten) opnemen in relevante, openbare muziekarchieven en -bibliotheken en soortgelijke bestanden, in papieren vorm dan wel analoog of digitaal. De stichting zal een platform opzetten, inclusief zaken als een website en een podcast; zij zal tevens projecten rond en openbaarmakingen van werken van Ruud Bos organiseren dan wel derden daartoe aanzetten, zo nodig met (financiƫle) ondersteuning.

De stichting TWRB heeft geen winstoogmerk, wil een waardevol algemeen cultureel belang dienen en geeft hiermee vorm aan de wens van Ruud Bos om zijn nalatenschap veilig te stellen en tot bloei te brengen.

De stichting Telkens Weer Ruud Bos is bij de Kamer Van Koophandel ingeschreven onder nummer 92597580 en handelt onder de naam Stichting Telkens Weer Ruud Bos. Het fiscaal nummer van de stichting is 866111487.

(Foto Mischa Muijlaert)