(Foto boven Pieter Boersma)

(Foto bestuur Elmer van der Marel)

Bestuur

Ruud Jan Bos

Secretaris

Cor Witbraad

Voorzitter

Willem Bos

Penningmeester

Frank Jochemsen

Archivaris & Ambassadeur

Mark v/d Oever

Auteursrecht specialist