Stichting Telkens Weer Ruud Bos

De stichting heeft ten doel het oeuvre van Ruud Bos - dat geldt als Cultureel Erfgoed - beschikbaar te stellen aan en te houden voor het nationale en het internationale culturele veld, maar daartoe niet beperkt. 

Stichting Telkens Weer Ruud Bos

Ruud Bos heeft een enorm oeuvre achtergelaten. Veel van zijn thema’s zijn in het geheugen gegrift van het Nederlands publiek. Behalve de vaak genoemde shortlist met ‘Telkens Weer’, ‘De Fabriek’, ‘De Fabeltjeskrant’ en zijn Efteling melodieën bevatten de ruim 2000 werken van Bos nog veel meer prachtige parels die het verdienen ‘telkens weer’ gehoord te blijven.
Het was de innige wens van Ruud Bos dat zijn artistieke nalatenschap geborgd zou worden. De stichting TWRB zet zich in voor een duurzame instandhouding van het werk van Ruud Bos door het te archivering, te digitalisering, beschikbaar te stellen cq openbaar te (laten) maken. Hiertoe zal de stichting diverse initiatieven ontplooien en anderen in staat stellen het werk van Ruud Bos uit te voeren.Bekijk onze doelstelling 

De Stichting.

In de laatste jaren van Ruud Bos zijn leven maakte hij zich in toenemende mate zorgen om zijn nalatenschap. Geen wonder, het oeuvre van Ruud is dusdanig groot, gevarieerd, impactvol en speelt een rol in de muzikale canon van meerdere generaties, dat het alle aandacht verdient om het voor nu en de toekomst toegankelijk te blijven maken voor het culturele veld.

Ruud had nauw contact met Frank Jochemsen die we gerust zijn persoonlijke archivaris mogen noemen. Frank Jochemsen heeft zich de afgelopen jaren al intensief beziggehouden met heruitgaven van het werk van Ruud. De stichting zal de komende tijd aandacht besteden aan deze producties die Bos en Jochemsen samen tot stand hebben gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Secret All Star Band’ uit de jaren 60 of een nieuwe mixage/mastering van de muziek voor de dramaserie ‘De Fabriek’. Frank Jochemsen was en is ook initiator van diverse concerten rondom de muziek van Ruud. Ook hiervan zullen wij melding maken of concerten van de afgelopen tijd voor het voetlicht brengen.

(Foto Mischa Muijlaert)

Vanuit de hierboven beschreven activiteiten ontstond bij de zonen van Ruud (Ruud Jan en Willem Bos), het idee om een stichting op te richten om zowel het oeuvre te borgen middels archivering en digitalisering alsmede activiteiten te ontplooien rond de muziek van Ruud of medewerking te verlenen aan projecten waarbij de muziek van Bos betrokken is.

In de stichting hebben behalve de zonen en Frank Jochemsen ook nog twee andere specialisten uit het werkveld van Ruud Bos plaats genomen, zijnde Cor Witbraad en Mark van den Oever.

Het bestuur van de stichting Telkens Weer Ruud Bos vergadert minstens vier keer per jaar en de bestuursleden voeren hun activiteiten voor de stichting onbezoldigd uit.

(Foto Johan Vigeveno)